Home » Studio

Vanuit het Gymnasium in Amersfoort werkt studioWA! aan opdrachten waar duurzaam vastgoed en herbestemmingen van locaties en gebouwen een centrale plek innemen.
Bij nieuwbouw plannen wordt veelal gewerkt in kwetsbare bestaande situaties zoals binnensteden, landgoederen en beschermde stadsgezichten. studioWA! is expert op het gebied van zorgvastgoed, wonen (zowel projectmatig als ook CPO en individueel), winkelvastgoed en innovatieve woon- en werkconcepten. Opdrachtgevers zijn zorgorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ontwikkelaars, bouwmanagers, overheden, bedrijven en corporaties.

BNA_Keurmerk_NL[1]wij gaan circulair klein v2