Home » Nieuwbouw Klein Huigenbosch

Nieuwbouw Klein Huigenbosch

Beschut wonen op de Utrechtse heuvelrug. Op een beschutte plek in Woudenberg ontwerpen wij een plan met 13 woningen rondom een groen middengebied. In het uitwerkingsplan is de vormgeving van parkeerplekken, hagen en erfafscheidingen van belang. Samen met de slimme en duurzame meer-generatie woningen ontstaat een zorgvuldig ingepaste buurt.