Home » Nieuwbouw Klimroos

Nieuwbouw Klimroos

Op een plak van een voormalig schakelstation ontwerpen wij een bescheiden dorps woonhof. Een duurzaam concept met slimme, energieneutrale woningen, geschikt voor meerdere doelgroepen.