Home » Renovatie GBS De Open Kring

Renovatie GBS De Open Kring

Duurzame toekomst voor school in Nijkerk. GBS ‘De Open Kring’ is een school midden in de dorpsgemeenschap van Nijkerk. Ons plan voor de school behelst een ambitieuze duurzaamheidsslag in combinatie met het reorganiseren van de bestaande schoolruimten. Ons plan voorziet in ‘een nieuw hart’ voor de school: een leer- en ontmoetingsplek voor de hele schoolgemeenschap, omringd door de verschillende groepslokalen. Bij zowel onderbouw als bovenbouw wordt ingespeeld op de belevingswereld van kinderen en bijpassende onderwijsbehoefte.