Home » Organisatie

studioWA! wordt geleid door Janwillem Heutink en Johan Koopman.

Opgeleid in Delft en London werkt Janwillem sinds 2007 als architect. Bij een bureau in Amsterdam was hij betrokken bij  een veelzijdige portefeuille, waaronder veel onderwijsprojecten en innovatieve werkconcepten. Johan Koopman is opgeleid in Delft en werkt sinds 1986 als architect. Als partner bij Wentink Architekten heeft Johan zijn expertise in zorgvastgoed verbreed. Tevens was hij 9 jaar bestuurslid en vice-voorzitter van de STAGG (Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg), waar hij de overgang richting BNA onderzoek mede heeft vormgegeven.

Sinds 2010 werken Janwillem en Johan als architecten samen aan een breed scala van projecten. In eerste instantie als architecten van Wentink Architekten in Muiden, sinds 2012 vanuit Amersfoort. studioWA! beschikt over een breed, ervaren en professioneel netwerk aan samenwerkingspartners op het gebied van bouwkundige engineering (BIM), stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, constructeurs, installatieadviseurs en toezichthouders. Op projectniveau worden teams samengesteld die passend zijn voor de complexiteit van de opgave.