Home » Woon-zorg cluster Ingenhouszhof

Woon-zorg cluster Ingenhouszhof

Op een centrale plek binnen het beschermde stadsgezicht ‘Jeruzalem’ in de Watergraafsmeer te Amsterdam zijn 2 bouwblokken gebouwd ter vervanging van een verouderd verzorgingshuis. Door de plaatsing van de bouwblokken is een publiek toegankelijke tuin ontstaan, in de geest van de markante verkaveling in de wijk.

De wijk ‘Jeruzalem’ kenmerkt zich door karakteristieke haakvormige woningblokken die gezamenlijke groene hoven omsluiten. In het hart van de wijk zijn een aantal bijzondere gebouwen geclusterd. Deze bijzondere gebouwen onderscheiden zich door functie, vorm en materiaalgebruik. In de afgelopen jaren zijn deze ‘specials’ successievelijk vervangen en hebben functies gekregen die passend zijn bij de huidige tijd.
Het oude Ingenhouszhof was een klassiek verzorgingshuis en introvert van karakter. Het complex onttrok zich van de bijzondere ruimtelijke context (als onderdeel van het hart van ‘Jeruzalem’).
Met de twee nieuwe woongebouwen is -qua vorm, materiaalgebruik en stedenbouwkundige setting- ingespeeld op de bijzondere positie binnen ‘Jeruzalem’. De woongebouwen omsluiten een publiek toegankelijke hoftuin. De beschermd gelegen tuin voor de groepswoningen grenst ook aan deze publieke hoftuin. De parkeerbehoefte van de reguliere huurappartementen is ingevuld door een stallingsgarage onder 1 woongebouw te maken, wat de oppervlakte van het groen in de hoftuin en goede komt.
In materiaalgebruik is aansluiting gezocht bij de omliggende bijzondere gebouwen. Een eenvoudige ‘kloeke’ hoofdvorm met metselwerk gevels. Met baksteensortering en verschillen in voegwerk wordt de gevel verder genuanceerd: er ontstaat het beeld van een grid met ingevulde metselwerkvlakken. Bij de aan de hoftuin grenzende gevel worden balkons ondersteunt door het (doorlopende) grid. De woongebouwen pelen met balkons, terrassen, raamindelingen en vlakverdelingen in op de rondom liggende openbare ruimte en aanwezige bebouwing.

De bouw voor het woon- zorg cluster Ingenhouszhof te Amsterdam is bijzonder en ‘haar tijd vooruit’.
Een aantal jaren geleden is een oorspronkelijk bouwdeel van het zorgcomplex uit 1980 gerenoveerd tot groepswoningen met een omsloten, beschut liggende tuin. In 2018 zijn twee woongebouwen gerealiseerd.
In 1 woongebouw bevinden zich compacte woonstudio’s, waarin mensen met allerlei zorgvragen een beschutte woonvorm hebben. Verspreid over het woongebouw zijn er een aantal inloopruimten, waarin ontmoeting en begeleiding van de bewoners centraal staat. Het gebouw beschikt over een wasserij en kent voorzieningen die toegespitst zijn op de veelal kwetsbare doelgroep van bewoners.
Het tweede woongebouw kent reguliere huurappartementen in verschillende groottes in combinatie met parkeerplaatsen in een onder het woongebouw gelegen parkeervoorziening. Het geheel is een ontwerp waar de uitwisselbaarheid van beschermde woonvormen en reguliere huurappartementen samen tot een mooie gebiedsontwikkeling hebben geleid.
Het stadsdeel ‘Jeruzalem’ kent een sterk vergrijzende groep bewoners in (verouderde) kleine woningen met lage huren. De doorstroom voor deze bewoners naar woningen waarin ook zorg verleend kan worden was een probleem. Deze woongebouwen bieden voor deze categorie bewoners een goed alternatieftegen een betaalbare huur.