Home » De Gelderhorst

De Gelderhorst

In Ede is door ons het zorgcentrum voor oudere doven ‘De Gelderhorst’ ontworpen. Een woongebouw voor 80 zorgbehoeftige dove (en doofblinde) mensen is gecombineerd met voorzieningen en een expertisecentrum. Rondom ‘De Gelderhorst’ zijn 80 huurwoningen gesitueerd, zodanig dat in samenhang een sociaal veilige leefomgeving ontstaat. Een dergelijke bijzondere woonvorm kent nauwelijks ‘voorgangers’.  ‘De Gelderhorst’ is dan ook (zowel nationaal als internationaal) een toonaangevende specifieke zorgaanbieder.