Home » Woon- zorgcentrum Florisberg

Woon- zorgcentrum Florisberg

‘Gewoon’  waar het kan, ‘ bijzonder’ waar het moet. Dat was en is het motto voor Florisberg in Muiderberg. Het ontwerp voor de nieuwbouw in de markante dorpskom van Muiderberg maakten wij voor Amaris zorggroep en Habion.
In de aanloop naar de realisatie zijn buurtconsultaties onderdeel geweest van een zorgvuldig participatie- en informatie proces voor omwonenden en belanghebbenden.
Het u-vormige complex omsluit een beschut liggende hoftuin. Het volume in 3 bouwlagen sluit in massaopbouw en uitstraling aan bij het dorpse karakter van Muiderberg.
Naast regulier huurappartementen voor senioren is er plek voor 24 bewoners met een intensieve zorgvraag. Het ontwerp is zodanig ontworpen dat het eventueel toekomstige veranderingen in de verhouding tussen regulier wonen en intensieve zorgbewoning kan opvangen. Voor Muiderberg is ‘ het nieuwe Florisberg’  niet langer ‘ het hoge complex met een institutionele uitstraling’ , maar een laagdrempelige schakel in het zorgaanbod van een kleine kwetsbare gemeenschap.