Home » Florisberg

Florisberg

Muideberg kent in haar dorp het Kocherbos. Naast dit bosgebied stond sinds 1980 het oude ‘Florisberg’ als relatief hoog gebouw ietwat verloren in de buurt. Hoewel op sociaal vlak er een goede verbinding met het dorp lag, had het complex een institutionele uitstraling.

In het ontwerpproces is voorafgaand aan het ontwerpwerk eerst een uitgebreide consultatie geweest bij buurtbewoners en gebruikers/belanghebbenden. Uit die consultatie kwam een compleet beeld van ‘oud zeer’, zorgen, wensen, kansen, en dromen. Deze informatie heeft ons geholpen in het maken van een planopzet waarin we stedenbouwkundig, qua bouwhoogte en in materiaalgebruik aansluiten bij de rondomliggende woonbuurt. Het plan kent een opzet in drie lagen met metselwerk gevels, waarbij de derde laag naar een kaplaag met keramische pannen verwijst. Het complex kent een u-vorm en omsluit een beschut liggende hoftuin op de ochtendzon. Deze tuin is voor de buurt zichtbaar, toegankelijk en uitnodigend van karakter. Op een natuurlijke manier wordt een besloten deel van de tuin voor de bewoners met een dementie zorgvraag afgescheiden. Het naastgelegen Kocherbos is goed zichtbaar en bereikbaar vanaf het entreegebied.

Voor een kwetsbare dorpsgemeenschap is het behouden van een zorgvoorziening vaak een zaak van levensbelang. Zo was dit ook het geval in Muiderberg. De Muiderbergse gemeenschap heeft jarenlang gediscussieerd over de toekomst van Florisberg. Toen Habion en wij betrokken raakten bij het plan was er nog onzekerheid over de levensvatnbaarheid van de zorglocatie en welke zorgfuncties de locatie zou dienen te vervullen.
Essentieel in de planopzet is dat er reguliere zorgappartementen zijn ontworpen die – waar nodig- specifiek aangepast worden (qua indeling en voorzieningen) voor kwetsbare doelgroepen. Op die manier is het complex bestendig geschikt voor verscheidende toekomstige bewoners met een zorgvraag. Ook buurtvoorzieningen zijn mee- ontworpen binnen de casco-kaders van reguliere appartementen. Een ‘gewoon woongebouw, bijzonder waar t moet’ is het motto. Het complex huisvest nu 24 bewoners met een demntie-zorgvraag. Daarnaast zijn er de nodige reguliere huurappartementen in verschillende groottes, passend op de huurmogelijkheden van senioren. bewoners van gewone huurappartementen participeren soms in dagactiviteiten die er – binnen het zorgintensievere deel- worden aangeboden