Home » Klein Huigenbosch

Klein Huigenbosch

Beschut wonen op de Utrechtse heuvelrug. In de dorpskom van Woudenberg is een voormalig bedrijfsterrein herbestemd tot woon-hof met 13 woningen rondom een groen middengebied. Zorgvuldige inpassing van parkeerplekken, hagen en erfafscheidingen dragen bij aan de sfeer van dit vriendelijke woonbuurtje. Slimme duurzame meer-generatie woningen geven Woudenberg nieuw elan!