Home » Vrije School Amersfoort

Vrije School Amersfoort

Een bestaand schoolgebouw van de Vrije School Amersfoort is uitgebreid met 6 groepsruimten en ondersteunende ruimten. In de nieuwbouw is vervlochten dat de oude afgelegen entree van kleutergroepen geïntegreerd is in het plan, waarmee de wisselwerking tussen groepen is bevorderd. In het plan is een toekomstige antroposofische IKC gedachte geborgd. De groepsruimten worden na de schooltijden gebruikt als BSO-ruimten.